15 Şubat 2012

Şirketinizin yeni bir ürünü pazara verme düşüncesi olabilir. Şirket ürün gamına yeni ürünler eklemek, çok önemlidir; çünkü “Sepete yeni yumurtalar koymak” gerekiyor. Yani riski dağıtmak için, yeni ürünler eklenmeli ki, zaman için satış grafiği düşen veya hayat eğrisini tamamlayan ürünlerin neden olacağı pazar veya ciro kaybı, yeni ürünlerin katkısı ile yerine konmalı.

Peki, her yeni ürün şirketin ürün gamına kolayca eklenebilir mi? Birçok şirket yeni ürünleri pazara sunarken, zorluklar yaşamaktadır. Bazen de ciddi zararlar yaşamaktadır. Son yıllarda marka alımları, hatta bazen şirket alımları yapılmaktadır ve şirketler kısa bir zaman içinde yepyeni bir ürüne girmiş oluyorlar.

Eğer, yeni bir ürün veya hizmet oluşturacak iseniz, şirketinizin maddi ve beşerî (İnsan gücü) kaynaklarına bakmanız gerekmektedir.

  1. Şirketinizin bu ürünü üretmek için maddi kaynakları yeterli midir?
  2. Şirketiniz yeni bir yatırım yapabilecek finansman gücüne sahip midir?
  3. Şirketiniz bu ürünü tamamlanmış olarak başka bir üretici şirkette (Fason olarak) ürettirebilir mi?
  4. Şirketiniz gerektiğinde bitmiş ürün olarak ithalat yapabilmek için yeterli fonu ayırabilir mi?
  5. Yeni bir üründen söz ettiğimize göre bu ürünü üretmek, depolamak, satmak için şirketiniz gerekli insan gücüne ve organizasyona sahip mi?

Lansmanını yapmayı düşündüğünüz ürün şirketinizin faaliyet gösterdiği sektör veya pazarda yeni bir ürün olabileceği gibi, şirketiniz için yepyeni bir ürün olabilir.

Bu durumda, şirketinizin kadrosunun da gözden geçirilmesinde fayda vardır. Gerekirse bu ürün için kadroya yeni personel takviyesi yapma zorunluluğu doğabilir. Doğru personeli seçmek ise başlı başına önemli bir iştir. Ürün şirketiniz için yeni olunca, belki de bu iş için uzmanlaşmış personel istihdam etmek veya bu konuda danışmanlık hizmeti almak, akıllıca bir çözüm olabilir. Çünkü konu ile ilgili personeli eğitmek ve ondan verim almak için kaybedilecek zamanın yanında, yeteri kadar deneyim kazanmamış personelin yapacağı hatalar, zaman, para ve en önemlisi müşterileriniz üzerinde prestij kaybetmenize neden olabilir.

Dolayısıyla seçmiş olduğunuz ürünü pazara vermek üzere, üretimi veya tedarik zincirini oluşturabilmeniz için, şirketinizin etkinliğini doğru olarak tespit etmeniz ve ona göre gerekli girişimleri zamanında başlatmanız gerekmektedir.

Saygı ve Sevgilerimle,

Hakan Okay