Kategori Arşivleri: Blog

PAZARLAMA NE İŞ YAPAR?

İşletmelerin en önemli birimlerinden biri “Pazarlama” bölümüdür. Burada bir parantez açalım; pazarlama ile satış birbirinden farklı departmanlardır. Genel olarak ikisinin de aynı işi yaptıkları düşünülür veya birbirine karıştırılır. Oysa bu yazının içinde değineceğim gibi, pazarlama, satıştan çok daha farklı bir iş yapar. Ancak satış birimi ile çok yakın temasta çalışır, satış biriminden gelen bilgilerle (Raporlarla) […]

ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA VE ÇEŞİTLENDİRME

Markaların mevcut müşterilerini elde tutmaları, yeni müşteri elde etmeleri, rekabet edebilmeleri, ortalamanın üzerinde kârlılık sağlamaları ve gelecekte var olabilmeleri için ürünlerini farklılaştırmak ve çeşitlendirmek zorundadırlar. Farklılaştırma ve çeşitlendirme, mevcut ürünleri geliştirme anlamına gelmemektedir. Ürünlerin, yani mal ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesi zaten kaçınılmaz bir gereksinimdir. Mevcut ürünleri yıllarca aynı özelliklerde tüketicilere veya kurumsal müşterilere sunmak mümkün […]

TAM ÜRÜN KAVRAMI

İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetler (ki bunların tamamına “Ürün” diyoruz) “Tam ürün” kavramına ulaşmadıkça pazarda rekabet etmeleri veya pazarda uzun soluklu kalmaları mümkün değildir. Peki, “Tam Ürün” kavramı nedir? Bu kavram gerek kurumsal müşterilerin, gerekse bireysel tüketicilerin kullanmış oldukları ürünlerin kendilerine sunmuş oldukları faydadan başlayan ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kendilerini tanıma ve iletişime […]

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE GÜVENİ

İşletmelerin pazarda var olmalarını sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri ve daha büyük cirolara ulaşabilmeleri, gerek kurumsal, gerekse bireysel olsun tüm müşterilerini önce memnun etme ve ardından da güvenlerini sağlamalarına bağlıdır. Burada bir konunun altını önemle çizmek gerekmektedir. Müşterileri kategorilere ayırarak, müşterilerin büyüklük, ya da önemlerine göre farklı hizmetler sağlamak veya değişik imkanlar tanımak, serbest piyasa ekonomisinin kabul […]

360 DERECE SATIŞ

İşletmelerin gelirini satışlar oluşturmaktadır. Geliri olmayan işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri imkansızdır. Yeni kurulan işletmeler, eğer güçlü finansal kaynakları varsa, belirli bir süre için gelir elde etmeden pazarda var olabilirler. Ancak belirlenen sürenin sonunda mutlaka gelir elde ederek, kendi gelirleri ile hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Gelir diye ifade edilen ciro değil, kârdır. Dolayısı ile ciro yapmak, kâr elde […]

ORGANİZASYONEL ÖĞRENME (ORGANIZATIONAL LEARNING)

Geçen yazımda “Yapay Kriz”den söz etmiş ve bu uygulamanın işletme çalışanlarının kapasitelerini zorlayarak, yeni çözümler ya da fikirler geliştirmelerini tetiklerken, bir yandan da yeni oluşan koşullara hızlıca adaptasyonu da sağladığını belirtmiştim. Bu adaptasyona “Organizasyonel Öğrenme” diyoruz. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? İşletmelerin pazarda başarılı olmalarının ardında yatan en önemli faktörler, çalışanların kaliteyi arttırmaları (Toplam Kalite Yönetimi […]

YAPAY KRİZLER (CONSTRUCTIVE CRISIS)

Değişen pazar koşulları, tüketici beklentileri ve rakip işletmelerin hamleleri, işletmeleri yeni ürün, kampanya veya yeni hizmetler geliştirmeye zorlamaktadır. Değişen koşullara karşı “Durumsal Yaklaşım” yönetim modelini benimsemeyen işletmelerin, pazarda rekabet etmeleri ve ürünlerini geliştirerek tüketicilere sunmaları zorlaşmaktadır. Bir yandan “İnsan Kaynakları” departmanı çalışanları uzun süre işletmelerde tutmayı hedeflerken, bir yandan da kadrolar dolu olduğu için “Taze […]

İŞ BAŞINDA EĞİTİM (ON THE JOB TRAINING)

Eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına atılan gençler, ilk iş yerlerinde okullarda öğrendiklerinden çok daha farklı bir dünya ile karşılaşmakta ve bir adaptasyon sorunu yaşamaktadırlar. Bu süreci iyi yöneten yeni çalışanlar, işletmelerde çalışmaya devam ederken, bunu yönetemeyenler ise mevcut işlerinden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Üstelik bu kopma kendi talepleri olduğu gibi, işverenin de talebi olabilmektedir. Oysa işe yerleştirilen […]

ADİL HİZMETLER (FAIR SERVİCES)

Önceki yazılarımda “Adil Ticaret (Fair Trade)” ve “Adil Üretim (Fair Manufacturing)” konularını işledim. Bu kez “Adil Hizmetler (Fair Services)” başlığı altında, özellikle yemek yediğimiz restoranları veya konakladığımız tesisleri kapsayan bir konuya değinmek istiyorum. Tüketiciler, “Horeca” olarak isimlendirilen hotel, restoran ve cafelerde insan elinin değdiği mutfak ve hizmet birimlerinin müşteriler tarafından görülmeyen bölümlerinde neler olup bittiğini […]

ADİL ÜRETİM (FAIR MANUFACTURING)

Geçen yazımda Fair Trade (Adil Ticaret)’ten söz etmiştim. “Fair Manufacturing” (Adil Üretim) olarak isimlendirebileceğimiz yeni kavramla üretim şartlarını yorumlayacağım. Bu kavram özetle, işletmelerin tüketicilere sunmuş oldukları ürünleri en uygun ve en iyi şartlarda üretmelerini, ürünlerin tüketicilere sunma aşamasına kadar temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak olarak tanımlanabilir. Günümüzde tüketiciler artan rekabet karşısında, ürünlerin giderek birbirine benzemeleri, […]