Etiket Arşivleri: Konuk Yazar: Vedat Kunt

Konuk Yazar: Vedat Kunt

KÜMELER VE YOĞUNLAŞMA ÖZELLİKLERİ (2.Bölüm) Kümelerin en önemli belirleyici özelliği, ekonomik aktivitenin değişik nedenlere bağlı olarak belli yerlerde belli zamanlarda yoğunluk kazanmasıdır. Kümeler sadece fiziksel girdi ve çıktı akışından oluşmazlar, aynı zamanda işe ait bilgilerin, teknolojik uzmanlığın ticari ve ticari olmayan hareketini de içerirler.

Konuk Yazar: Vedat Kunt

KOBİ’LERDE KÜMELENME, YENİLİKÇİLİK ve YARATICILIK (1.Bölüm) Kümeler, KOBİ’lerin rekabetçi özellikler kazanmalarında önemli bir rol oynamaktadırlar. Belli bir coğrafyada aynı sektörde veya birbirini tamamlayan sektörlerde yer alan, ortak tehdit ve fırstalardan etkilenen, gelişmek ve büyümek için işbirliği yapan firma gruplarıdır kümeler. Genel bir tanımlama olarak  “Belirli” bir sekörde ve bölgede iş yapan, birbirinden bağımsız girişimlerin yenilikçi […]