15 Mart 2012

Tüketicilerin ürünlerimiz ile karşılaştıkları yerlerin başında perakende satış noktaları gelmektedir.  Pazarlamada en çok kullanılan  malzemelerden biri P.O.P. (Point of Purchase)’dir; Türkçe’ye “Satış noktalarında kullanılan tanıtım malzemeleri” olarak tercüme edilebilir. P.O.P. pazarlama dünyasında, neredeyse her ülkede aynen kullanılmaktadır.

Ürünün satışa sunulduğu perakende noktalarda, tüketicinin dikkatini çekmek, ürünü tanıtmak veya hatırlatmak amacıyla hazırlanan malzemelerdir. Poster, pankart, afiş, dön-kart, raf etiketi, deneme standı, teşhir üniteleri, vitrin için hazırlanmış üniteler ve buna benzer her türlü basılı malzemeler P.O.P.  olarak adlandırılır.

Son yıllarda, çok fazla ürünün satış noktalarında sergilenmesi ve satılması, ürününüzün tüketici tarafından görülememesi veya fark edilememesi riskini taşır. Bu nedenle P.O.P.  malzemelerini hazırlamak ve perakende noktalarda kullanılmasını sağlamak, en önemli pazarlama çalışmalarından biridir, çünkü bu malzemelerle tüketicinin dikkati ürüne çekilebilir. Ürünle ilgili istenen mesajlar, P.O.P.  malzemeleriyle verilebilir.

Hazırlanacak P.O.P.  malzemelerinin, ürünün konseptine uygun olarak hazırlanmasına, kullanılacak olan perakende noktalarda kullanışlı olmasına dikkat ediniz. Yaptıracağınız tüm P.O.P.  malzemeleri bir bütünlük içinde olmalıdır. TV’de yayınlanan bir reklâm filminiz veya yazılı basında bir ilânınız varsa, P.O.P.  malzemelerinin de aynı konseptte olmasına dikkat ediniz, çünkü tüketici medyada gördüğü ürünü, perakende noktasında aynı görsel veya konseptle gördüğünde, ürünü hemen hatırlar ve satın alma isteği oluşur, yani tüketici TV veya herhangi bir mecrada gördüğü ürünün tanıtımlarını kafasında birleştirecektir.

Ürününüzün TV veya yazılı basın reklâmıyla P.O.P.  malzemeleri birbirinden ayrı konsept veya tasarımlarda hazırlanmış olursa, tüketicinin ürünü algılaması zorlaşır.

Daha önce perakende satış noktalarını çok iyi tanımanız gerektiğinden söz etmiştik. Burada yine perakende noktalar çok önem taşımaktadır, çünkü P.O.P.  malzemeleri perakende noktalara konmaktadır. Noktaların özelliklerini bilirseniz, P.O.P. malzemelerinin tasarımını yaptırtırken, ajansınızı ona göre yönlendirme şansınız olur. Perakende noktalarını bilmeden yapılan P.O.P.’ler, bazı noktalarda kullanışsız olmakta ve kullanılamamaktadır.

Örneğin; Eczanelerin kapılarına çıkartma (Sticker) yapıştırma imkânı varken, marketler kapılarına herhangi bir çıkartma yapıştırılmasına izin vermezler veya çok büyük yapılan karton ayaklı pankartlar, küçük satış noktalarında çok yer kapladığından kullanılamamaktadır. Bazen de büyük olarak yaptırılan stantların noktalarda raf önüne konması durumunda, raftaki ürünlerin görülmesini engellediği için, noktalardaki yöneticiler tarafından istenmemektedir. Bu nedenlerden dolayı perakende noktaları iyi tanımak ve ona göre P.O.P. malzemelerini tasarlamak gerekmektedir.

Saygı ve Sevgilerimle,

Hakan Okay