Ram CHARAN

Bu kitap satış yöntemlerini günümüz iş dünyasına uyarlamada size rehberlik edecek. Satış konusuna hem radikal hem de pratik yaklaşımlar getirecek.

Farklı sektörlerde ve pek çok şirkette denenmiş olan bu yeni yaklaşım sizi metalaşma ve düşük fiyat cehenneminden kurtaracak. Sizi rakiplerinizden farklı kılarak müşteri ile zamanla gelişecek kazançlı ilişkilere dayanan daha iti fiyatlandırmanın, daha yüksek karlılığı ve gelir artışının yolunu açacak.

Bu kitap size gitmeniz gereken yere ulaşmaya yardımcı olacak. Satış organizazyonundaki kişileri desteklemek ve eğitmek için gerekli araçları, fikirleri ve yöntemleri aktaracak, ayrıca genel kurumsal değişiklikleri ortaya koyacak.

Sadece satışçılara ve satış müdürlerine değil, değer yaratan satışta aktif rol alacak olan şirket çalışanlarına da yol gösterecek. Şu ya da bu şekilde her şirkeri kapsayan bilgiler verecek.