From: inanç şenocak [mailto:inancsenocak@gmail.com]

Sent: Friday, March 16, 2012 10:02 AM

To: Hakan OKAY (Kopas)

Subject:  Eğitim

 

Katıldığım eğitimler içinde kesinlikle en iyisi sizinkiydi. İş yaşamında aktif bir profesyonel oluşunuz ve o bakışla eğitimlerinizi anlatmanız eğitiminizi akademik kökenli eğitimcilerden çok öteye taşımıştı.

 

Teşekkür eder, Çalışmalarınız devamını dilerim.

 

İnanç Şenocak