Hakan Okay
Yazar, Eğitmen

ÇALIŞANLAR İÇİN KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

EĞİTİMİN AMACI

Organizasyon içindeki bütün hedef kitlelerin örneğin, üretim hattında çalışanlar, yöneticiler, idareciler ve benzerleri ile ilişki oluşturma ve bu ilişkiyi sürdürme anlamına gelen iç iletişim, çalışanların işlerine, arkadaşlarına veya şirkete yönelik tutum, davranış ve duyguları ve duyarlılıkları gibi para ile ölçülemeyen şeylerle ilgilidir. Çalışanlar “ne olup bittiği” konusuna dahil edilmezlerse kendilerini dışlanmış hissedeceklerdir ve organizasyonun içinde hissedilenler dış imaja yansıyacak ve organizasyon da bu imajı yansıtacaktır. Bu nedenlerle iyi yönetim için bir zorunluluk olan iç iletişim eğitiminin amacı;

*Çalışanların kültürlenmesi ya da kültür ve değerlerini içselleştirmelerini ve anlamalarını sağlamak,

*Kurumsal gelişmeler, haberler ve kurumda ne olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmek,

*Kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme ve öğrenme yolunu sağlayabilmektir.

Bu eğitim ile kuruma aşağıdaki faydaların kazandırılması hedeflenmektedir:

 • Birlikte iş yapma için ortak fikir üretme becerisinin geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması,
 • Kurum içinde aksayan işlerde kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması,
 • Biz bilincinin geliştirilmesinin sağlanması,
 • Olumlu ve Olumsuz Geribildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Kurumun stresi yönetebilme başarısının arttırılmasıyla beraber, stres kaynaklı örgütte oluşabilecek performans düşüklüğünün en aza indirilmesi,
 • Kurumsal çatışmaların daha kısa zamanda ve kolay çözümlenebilmesi ve böylece çatışmaları çözmek için harcanan kurumsal zaman ve verim kaybının ortadan kaldırılması.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Örgüt Kültürü nedir? Örgüt İklimi ve Önemi
 • Kurum İçi İletişim Dinamikleri
 • İç İletişim nedir? Kurum İçin Neden Önemlidir?
 • İş sonuçlarına, İş Süreçlerine ve Kurum Performansına Etkileri Nelerdir?
 • Departmanlar Arası Etkin İletişim ve Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi
 • İletişim Türleri ve Yöntemleri
 • Sözlü İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Telefonda İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Beden Dili ile İletişim
 • Yazılı İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
 • İletişime Engel Olan Unsurlar Nelerdir?
 • İletişim Çatışmalarını Yönetme Becerilerinin Geliştirilmesi.
 • Kendini Tanıma Penceresi ve Kişilik Profilleri
 • İletişim Profili Testi ve Kişilik Profilinin Belirlenmesi
 • 3 Dakika Testi
 • Kurum İçi İletişim Kanallarının Oluşturulması
 • Kurum İçi Protokol İletişimi
 • Takım Çalışması İletişimi
 • Toplantı İletişimi
 • Kriz İletişimi
 • Kurum İçi İletişimde Çatışma Yönetimi
 • Kurum İçi Çatışma ve Çatışma Süreci
 • Çatışma Sürecinde Davranış Biçimleri
 • Çatışmanın Nedenleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Kurum İçi İletişimi Geliştirmeye Yönelik Öneriler