TÜİK HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI, 2012

İnternete erişim imkânı olan hane oranı %47,2’ye yükseldi.

2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si evden İnternete erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2011 yılının aynı ayında %42,9 idi. Evden İnternete erişim imkânı olmayan hanelerin %27,6’sı evden İnternete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir.

İnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde %55,5 iken, kırsal yerlerde %27,3’tür.

2012 yılı Nisan ayında hanelerin %43,2’sinde genişbant İnternet erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL, %31,3 ile tüm haneler, %66,4 ile İnternet kullanılan haneler arasında en çok kullanılan bağlantı türüdür. 3G bağlantı ise tüm hanelerin %13,9’unda, İnternet kullanılan hanelerin %29,5’inde İnternet erişim imkânı sağlamaktadır.

Bilgisayar ve İnternet kullanımı artmaya devam ediyor.

16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla %48,7 ve %47,4’tür. Bu oranlar 2011 yılında sırasıyla %46,4 ve %45 idi.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken, kadınlarda %38,5 ve %37’dir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %57,8 ve %56,6, kırsal yerlerde ise %27,6 ve %26,4’tür. İBBS Düzey-1’e göre bilgisayar ve İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge %62,2 ve %60,9 ile TR1-İstanbul bölgesidir. Bunu %58,6 bilgisayar ve %57,1 İnternet kullanım oranı ile TR5-Batı Anadolu bölgesi takip etmektedir.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

Bireylerin %37,8’i düzenli İnternet kullanıcısı;

İnternet kullanım yerlerine göre %70 ile ev ilk sırada.

2012 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2012) 16-74 yaş grubu İnternet kullanan bireylerin %70’i İnterneti evde kullanmış olup, bunu %33,8 ile işyeri, %17,8 ile arkadaş, akraba vb. evi %16 ile İnternet kafe, %7,2 ile eğitim alınan yer, %5,9 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip etmektedir. İnternet kafelerde İnternet kullanımı bir önceki yılın aynı döneminde %18,7 idi.

2012 yılının ilk üç ayında İnternet kullanan bireylerin ev ve işyeri dışında İnternete kablosuz olarak bağlanmak için %23,7’si cep telefonu veya akıllı telefon, %15,6’sı dizüstü bilgisayar (laptop, notebook veya netbook), %1,3’ü ise dokunmatik ekranlı tablet bilgisayar kullanmıştır.

İnternet kullanan beş kişiden biri İnternet üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %21,8’dir. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %18,6 idi.

2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %44,4’ü giyim ve spor malzemesi, %25,5’i elektronik araç, %21,2’si ev eşyası, %18,3’ü gıda maddeleri ile günlük gereksinimler, %17,4’ü seyahat ile ilgili faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), %15,6’sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) almıştır.

İnternet üzerinden satın alış ya da sipariş veren bireylerin %9,4’ü sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yanlış ya da hasarlı ürün ve hizmet teslimi karşılaşılan en önemli sorun türüdür.

Kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanımı artıyor.

2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan son on iki aylık dönemde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı %45,1’dir. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2010 Nisan-2011 Mart) %38,9 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %42,9 ile ilk sırayı almaktadır.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

—–

Orhan Balıkçı kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi. Pazarlama ve Yönetim Bilimi meraklısı, sosyal medya bağımlısı. Bir süre Selçuk Üniversitesi İşletme ve Halkla İlişkiler bölümlerinde bulundu. O sırada Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Bugünlerde akademik kariyere hazırlanıyor.