23 Mayıs 2011  

Pazarda bulunan veya pazara yeni verilecek olan bir ürün için bir pazarlama stratejisi oluşturmak gerekmektedir. En uygun pazarlama stratejisini oluşturmak için bir SWOT Analizi yapmanız faydalı olur.

Peki, son günlerde çokça adından söz edilen bu SWOT Analizi nedir? 

SWOT sözcüğü; İngilizce Strengths (Güçlü yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta olup, pazarlamada çok sık kullanılmaktadır.

Strengths (Güçlü yönler): Ürününüzün (Halen pazarda olan veya pazara yeni vereceğiniz bir ürün olabilir) rakiplerine karşı veya ürünün bizzat pazarda başarılı olmasını sağlayacak güçlü yönlerini belirleyiniz. Örneğin; Ürün çok kaliteli, ambalajı çok güzel, fiyatı rekabetçi, pazarda uzun yıllardır bulunuyor ve yüksek pazar payı var… vs. gibi.

Weakness (Zayıf Yönler): Ürününüzün pazardaki zayıf veya eksik taraflarını tespit ediniz. Örneğin; Rakipleri kadar tanıtım desteği yok, yeni bir ürün olduğu için kullanım şekli tüketici tarafından bilinmiyor… vs. gibi.

Opportunities (Fırsatlar): Ürününüzün pazarda çabuk kabul edilmesi için ne gibi fırsatlar olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Örneğin: Pazarda benzer bir ürün yok, rakipler yeteri kadar penetrasyon (Dağıtım, satış noktalarına giriş) yapamamaktadır ve bundan dolayı iyi yapılabilecek bir dağıtımla rakip ürünlerin önüne geçilebilir veya rakiplerin bayi veya satış noktalarına verilen kâr marjı düşük, sizin ürününüzde söz konusu kâr marjı yüksek tutulursa bu noktalarda rakip ürünler yerine tercih edilebilir….vs. gibi.

Threats (Tehditler): Ürününüzü pazarda tehdit eden unsurları göz önüne alınız. Örneğin: Ürününüzün benzerleri çok güçlü rakip firmalar tarafından üretilmektedir veya ürün iyi tanıtılmaz ise pazarda kabul edilmesi zor olur… vs. gibi. 

SWOT Analizine göre, ürününüzün satış koşullarında, ambalajında veya başka özelliklerinde değişklik yapma kararı verebilirsiniz. Aynı şekilde pazara vermek istediğiniz ürünle ilgili bir Pazarlama Planı yapabilirsiniz.

Yani SWOT analizinde tespit etmiş olduğunuz güçlü yönler ve fırsatlar, zayıf yönlere ve tehditlere karşın daha ağır basarsa veya zayıf yönleri giderebilecek gücünüz varsa, tehditleri de etkisiz hale getirebilecek bir strateji uygulayabiliyorsanız, ürününüzü pazara sunmak için harekete hazırsınız veya pazarda bulunan ürününüzle ilgili yeni bir Stratejiyi hayata geçirebilirsiniz demektir.

Gelecek yazımda buluşmak dileği ile…

Saygı ve Sevgilerimle,

Hakan Okay